top of page

Bassvenska is a new, very simplified version of the Swedish language, free from all irregularities and inconsequences. The purpose is to explore if there could be a way offer an easier way in to the language for immigrants - or for people with dyslexia or disabilites. But the description is on Swedish only as it’s a project about the Swedish language. sorry…

Bassvenska är ett nytt svenskt skriftspråk. Syftet är att förenkla språket så långt det går, göra det så konsekvent och så lätt att lära som möjligt. Svenska är känt som ett av de svårare språken att lära sig och stavningsreformerna går väldigt långsamt. Om man skulle accelerera förändringen av svenska språket in i framtiden, hur skulle det se ut då? Helt säkert mycket enklare, massor av nya, internationella ord, samtidigt som ny teknologi, nya digitala mötesplatser och kommunikationsformer kommer påverka hur vi använder språket. SMS- och twittersvenska är väldigt annorlunda jämfört med korrekt skriftspråk – för att inte nämna kod. För att skapa detta nya språk behöver vi skapa program som plöjer igenom Svenska Akademiens ordbok och gör om det till en svensk-bassvensk ordbok. Det finns språk som konstruerats i modern tid såsom Esperanto och Serbokroatiska. Språk som är en självklar inspiration till detta projekt. Här har man försökt undvika stavningsregler som är onödigt tillkrånglade så dessa språk kan fungera som inspiration. Man kan se det hela som ett slags konstprojekt, men även en inspiration som kanske får svenska språket att utvecklas och förenklas snabbare. Här är några exempel på hur bassvenska är tänkt att fungera:
Det svenska sch/tj-ljudet stavas ch, sch, sj, sk, skj, stj, tj, k och kj. Men i bassvenska stavas det alltid bara “c”. Tjej – cej, Kjol – col. Sjuksköterska – cUkcÖterska
Lång eller kort vokal i svenskan bestäms av om det är enkel eller dubble konsonant efter. Men det finns massor av undantag och barn får kämpa med detta långt upp i högstadiet. I bassvenska representerar liten bokstav att vokalen uttalas kort, stor bokstav att den uttalas lång. I många andra språk kan man ha stor bokstav inne i meningar och inne i ord – så varför inte i bassvenska? Chaufför – cafÖr, Appelsin - apelsIn. Alla sammansatta ljud särstavas, dels för att influensen från engelskan gör att fler och fler särstavar redan nu, dels för att barn alltid särstavar. Därför särstavas allt i bassvenska. Han och hon blir alltid hen. Den eller det blir alltid den. Kommatecken avskaffas… osv. Planen är alltså att skapa det enklaste möjliga språk man kan tänka sig. Vid varje stavningsreform har det höjts protester men språket strävar alltid mot förenkling. Ingen säger idag simma, sam, summit. V stavas inte längre hv, f stavas inte fv. Projektet vill seriöst föreslå ett radikalt förenklat svenskt språk för nysvenskar, för barn och för alla som tror på förändring. Boken presenteras för olika svenska förlag eller publiceras på mitt eget förlag, en stor och
skickas till alla som kan intressera sig för dessa frågor. Genom att, precis som de som arbetar med syntetiskt tal, ta ordens fonetiska stavning och
skapa stavningen utifrån hur orden låter, inte hur de traditionellt stavas, kan vi med et scripts plöja igenom svenska ordlistan.

bottom of page